• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image

Syndyk masy upadłości Magnum sp. z.o.o. w upadłości z siedzibą w Lublinie oferuje do sprzedaży:

Syndyk  masy upadłości Magnum sp. z.o.o. w upadłości  z siedzibą w Lublinie oferuje do sprzedaży: 1. atrakcyjną nieruchomość  gruntową położoną w Lublinie  ul. Garbarska 20 – prawo wieczystego użytkowania działki nr 2/1 o powierzchni 0,0687 ha, zabudowaną budynkiem biurowym trzykondygnacyjnym – cena 2 065 600 zł netto 2. ruchomości w obniżonych cenach  wymienione w wykazie nr 1.…

Syndyk masy upadłości Fruvitaland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrawinie (sygn. akt IX GUp 28/20) oferuje do sprzedaży z wolnej ręki , w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty.

– 10 udziałów w kapitale zakładowym spółki Lubappel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie stanowiących 20 % udziałów w spółce Lubappel sp. z o.o. za kwotę nie niższą niż 10 000 zł. – 5 udziałów w kapitale zakładowym spółki FVL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrawinie stanowiących 100 % udziałów w spółce FVL…

Syndyk masy upadłości Marii Oszajcy jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności oferuje do sprzedaży sprzedaż w obniżonej cenie w trybie sprzedaży z wolnej ręki nieruchomość.

Syndyk masy upadłości Marii Oszajcy jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności  oferuje do sprzedaży  sprzedaż w obniżonej cenie w trybie sprzedaży z wolnej ręki  nieruchomość o pow. 0,1195  ha zabudowaną  jednorodzinnym trzykondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym wraz  z częścią użytkową usługowo-produkcyjną, położoną  w Lublinie przy ulicy Sądeckiej 10 ( osiedle Choiny), (działka oznaczona nr ewid. 25/15 ) dla której…