• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image

Syndyk masy upadłości Mariusza Kępińskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oferuje do sprzedaży.

Syndyk masy upadłości Mariusza Kępińskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej  oferuje do sprzedaży z wolnej ręki następujące składniki wchodzące w skład masy upadłości: 1. nieruchomość gruntową  o pow. 0,0900 ha zabudowaną  domem mieszkalnym jednorodzinnym położonym przy Brzozowej 10 w Gościeradowie (działka oznaczona nr ewid. 323)  dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział  Ksiąg Wieczystych …

Syndyk masy upadłości Marii Oszajcy jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności oferuje do sprzedaży.

            Syndyk masy upadłości Marii Oszajcy jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności  oferuje do sprzedaży  sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki  nieruchomość o pow. 0,1195  ha zabudowaną  jednorodzinnym trzykondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym wraz  z częścią użytkową usługowo-produkcyjną, położoną  w Lublinie przy ulicy Sądeckiej 10 (osiedle Choiny), (działka oznaczona nr ewid. 25/15) dla której Sąd Rejonowy Lublin Zachód…

Syndyk masy upadłości Henryka Nachuniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ENSTAL Henryk Nachuniak oferuje do sprzedaży.

Syndyk masy upadłości Henryka Nachuniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ENSTAL Henryk Nachuniak  oferuje do sprzedaży wierzytelność-roszczenie w wysokości 200 173,44 zł. wynikające z części  wynagrodzenia za roboty budowlane należne od Gminy Ruda Huta (sprawa na etapie postępowania sądowego).     Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanego składnika majątkowego  można uzyskać w biurze syndyka masy upadłości: ul.…

Sędzia-komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Fruvitaland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrawinie (sygn. akt IX GUp 28/20) odbędzie się przetarg ofertowy pisemny nieograniczony.

Sędzia – komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Fruvitaland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrawinie (sygn. akt IX GUp 28/20) odbędzie się przetarg ofertowy pisemny nieograniczony, w trybie którego dokonana będzie sprzedaż: a)      nieruchomości gruntowej – działek gruntu nr 492 i 493/1 o powierzchni łącznej 0,49 ha – zabudowanej budynkiem sortowniczo-przechowalniczym, położonej w…