Miesiąc: Marzec 2020

Syndyk masy upadłości FTK Sp. z.o.o. oferuje do sprzedaży nieruchomości gruntowe

Syndyk masy upadłości FTK Sp. z.o.o. z siedzibą w Krasnymstawie  (sygn. akt IX GUp 13/18 ) oferuje do sprzedaży następujące składniki majątku masy upadłości: a) nieruchomość gruntowa – prawo wieczystego użytkowania działka nr 2876/1 o powierzchni 2,2846 ha zabudowana obiektami biurowo-socjalno-produkcyjno-magazynowymi o łącznej powierzchni 33 497 m² dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV…

Syndyk masy upadłości oferuje do sprzedaży następujące składniki majątku masy upadłości Magnum Sp. z o.o

Syndyk masy upadłości oferuje do sprzedaży następujące składniki majątku masy upadłości  Magnum Spółki  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie    ( sygn. akt IX GUp 22/19): – ruchomości w postaci kompletu wyposażenia siłowni – klubu fitness zlokalizowanego w Zamościu objętych wykazem nr 1 , – ruchomości w postaci kompletu wyposażenia siłowni- klubu fitness w…