Dzień: 5 czerwca 2020

Sprzedaż wierzytelności w stosunku do Joanny Kunysz prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Kunysz Joanna Inter-Elektro z siedzibą w Rzeszowie

Syndyk masy upadłości Mindpol Spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie oferuje do sprzedaży roszczenie (wierzytelność) w stosunku do Joanny Kunysz prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Kunysz Joanna Inter-Elektro z siedzibą w Rzeszowie Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego roszczenia można uzyskać w biurze syndyka numer telefonu:  692 642 132 w godzinach 9 00 – 14 30. Oferty zakupu…

Syndyk masy upadłości firmy „DEKAR” Dariusza Kaczana oferuje sprzedaż składników majątku.

Syndyk masy upadłości Dariusza Kaczana prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą DEKAR oferuje do sprzedaży następujące składniki majątku masy upadłości: Nieruchomość gruntowa: działka nr 1041 o pow. 0,46 ha stanowiąca grunty orne, łąkę, grunt zabudowany położone w miejscowości Jabłoń                                           w KW LU1B/00071634/2 – cena netto 349 000 zł Nieruchomość gruntowa: działki nr 373,606,723,1290/2 położone w miejscowości…