Syndyk masy upadłości Fruvitaland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Piotrawinie oferuje do sprzedaży

  1. Samochód osobowy Citroen Berlingo   2013 r. – cena 16 125 zł
  2. Przyczepa ciężarowa Schwartz Muller 03.PA 2/E- 1996 r.-  cena 12 020 zł

Oferty z proponowaną ceną zakupu poszczególnych pojazdów należy przesłać na adres biura syndyka ul. Rapackiego 12/4,  20-150 Lublin w terminie do dnia 20 lipca 2021  r. (decyduje data dotarcia oferty do biura syndyka) . Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 lipca 2021 r.  o godzinie 10.00 w biurze syndyka.

Bliższe informacje na temat oferowanych pojazdów  można uzyskać w biurze syndyka lub pod numerem tel. 601 37 51 35.

Pojazdy można obejrzeć w Piotrawinie po uzgodnieniu telefonicznym.

Syndyk zastrzega sobie prawo przeprowadzenia licytacji po otwarciu ofert  oraz  unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn