Syndyk masy upadłości DZT Fabryka Samochodów w Lublinie Sp. z o.o. poszukuje specjalistycznej firmy do wykonania demontażu i złomowania.

1. Wyposażenia malarni kataforetycznej w skład której wchodzą:

–  linia przygotowania powierzchni, dwie wanny malarskie o pojemności 160 m3 każda (puste), myjka, suszarka, przenośnik łańcuchowy z konstrukcją nośną.

2. Oprzyrządowania tłocznego w postaci tłoczników, wykrojników, okrojników, dziurkowników itp. w ilości ok. 2000 ton.

3. Linii technologicznych na zakładzie  spawalnia w skład którego wchodzą:

– zgrzewarki stacjonarne, zgrzewarki podwieszane, konstrukcja nośna zgrzewarek – złom użytkowy do wykorzystania (ceowniki, dwuteowniki), oprzyrządowanie zgrzewalnicze (przyrząd główny, gniazda montażowe), myjka.

Termin realizacji wymienionych prac do 30-10-2021.

Oferty z podaniem ceny usługi oddzielnie na poszczególne zadania prosimy kierować drogą pisemną na adres DZT Fabryka Samochodów w Lublinie Sp. z o.o. w upadłości ul. Frezerów 9, 20-209 Lublin, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: dztsekretariat@gmail.com

Termin składania ofert do dnia 25-08-2021.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 514 622 109.