Syndyk masy upadłości Ewy Sznury osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oferuje do sprzedaży z wolnej ręki następujące składniki wchodzące w skład masy upadłości.

1. Samochód Peugeot J5 –samochód specjalny pomoc drogowa – rok produkcji 1990 ( rozbita przednia szyba) – cena 1 000 zł

2. Wyważarka do kół NORTEC WB 220 – cena 2 000 zł

Szczegółowe informacje o oferowanych nieruchomościach można uzyskać w Biurze syndyka ul. Rapackiego 12/4  20-150 Lublin pod numerem telefonu 601375135 .

Oferty zakup poszczególnych składników należy przesłać na adres biura syndyka  w terminie 14  dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Wyważarka kół NORTEC WB 220
Wyważarka do kół NORTEC WB 220