Syndyk masy upadłości Magnum sp. z.o.o. w upadłości z siedzibą w Lublinie oferuje do sprzedaży:

Syndyk  masy upadłości Magnum sp. z.o.o. w upadłości  z siedzibą w Lublinie oferuje do sprzedaży:

1. atrakcyjną nieruchomość  gruntową położoną w Lublinie  ul. Garbarska 20 – prawo wieczystego użytkowania działki nr 2/1 o powierzchni 0,0687 ha, zabudowaną budynkiem biurowym trzykondygnacyjnym – cena 2 065 600 zł netto

2. ruchomości w obniżonych cenach  wymienione w wykazie nr 1.

3. pakiet ruchomości o łącznej wartości oszacowania 368 000 zł znajdujących się w Katowicach wymienionych w wykazie  nr 2.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze syndyka ul. Rapackiego 12/4, 20-150 Lublin  lub telefonicznie pod nr 500 279 217 lub 601 375 135

Oferty zakupu należy składać pisemnie do Biura syndyka do dnia 08 października 2021 r.

WYKAZ nr 1

WYKAZ nr 2