Syndyk masy upadłości Marii Oszajcy jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności  oferuje do sprzedaży:

            Syndyk masy upadłości Marii Oszajcy jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności  oferuje do sprzedaży  sprzedaż w obniżonej cenie w trybie sprzedaży z wolnej ręki  nieruchomość o pow. 0,1195  ha zabudowaną  jednorodzinnym trzykondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym wraz  z częścią użytkową usługowo-produkcyjną, położoną  w Lublinie przy ulicy Sądeckiej 10 ( osiedle Choiny), (działka oznaczona nr ewid. 25/15 ) dla której Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie X  Wydział  Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę KW nr LU1I/00113368/0, LU1I/00113367/3, LU 1I/00193405/6 – cena 2 388 000,00 zł   ( dwa miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy )

Szczegółowe informacje o oferowanej nieruchomości można uzyskać w Biurze syndyka ul. Rapackiego 12/4, 20-150 Lublin i pod numerem telefonu 601 37 51 35 .

Oferty zakup poszczególnych składników należy przesłać na adres biura syndyka  w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.