Syndyk masy upadłości Ewy Sznury  osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej  oferuje do sprzedaży z wolnej ręki następujące składniki wchodzące w skład masy upadłości:

            Syndyk masy upadłości Ewy Sznury  osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej  oferuje do sprzedaży z wolnej ręki następujące składniki wchodzące w skład masy upadłości:

1.Samochód Peugeot J5 –samochód specjalny pomoc drogowa – rok produkcji 1990 ( rozbita przednia szyba) cena 1 000 zł.

2.Wyważarka do kół NORTEC WB 220 cena 2 000 zł

Szczegółowe informacje o oferowanych nieruchomościach można uzyskać w, biurze syndyka ul. Rapackiego 12/4  20-150 Lublin pod numerem telefonu 601375135.

Oferty zakup poszczególnych składników należy przesłać na adres biura syndyka  w terminie 14  dni od daty ukazania się ogłoszenia.