Syndyk masy upadłości FTK Sp. z.o.o. z siedzibą w Krasnymstawie (sygn. akt IX GUp 13/18 ) oferuje do sprzedaży z wolnej ręki  oferty następujące składniki  majątku masy upadłości.

a) nieruchomość gruntowa – prawo wieczystego użytkowania działka nr 2876/1 o powierzchni 2,2846 ha zabudowana obiektem biurowo-socjalno-produkcyjno-magazynowym o łącznej powierzchni 33 497 m² dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr ZA 1K/00057945/4

b) nieruchomość gruntowa – prawo wieczystego użytkowania działka nr 2876/2 o powierzchni      1,0390 ha, zabudowana budynkiem składowo-magazynowym i budynkiem oczyszczalni o powierzchni 15 666 m² dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr ZA 1K/00057942/3

c) nieruchomość gruntowa – prawo wieczystego użytkowania działka nr 2876/3; o  powierzchni   1,9164 ha, zabudowana budynkami składowo-magazynowymi o łącznej powierzchni 17 782 m² dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta ZA1K/00057944/7

d) linię do produkcji krajanki tytoniowej,

e) samochody osobowe Opel Astra – 2 szt.

f) ruchomości: meble biurowe, sprzęt komputerowy,           

Oferty zakupu poszczególnych składników należy przesłać na adres biura  
syndyka masy upadłości FTK sp. z.o.o. ul. Leśna 2 23-200 Krasnystaw do dnia  18 kwietnia 2022 r.  ( decyduje data wpłynięcia oferty do biura syndyka ).

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanych składników majątku masy upadłości można uzyskać w biurze syndyka lub telefonicznie pod nr 603 485 791, 601 375 135.

Wykaz samochodów

Zdjęcia samochodów

Opis linii krajanki

Zdjęcia linii krajanki