Syndyk masy upadłości FTK Sp. z.o.o. z siedzibą w Krasnymstawie  (sygn. akt IX GUp 13/18 )         oferuje do sprzedaży z wolnej ręki  w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty

a. nieruchomość gruntowa – prawo wieczystego użytkowania działka nr 2876/1 o powierzchni    2,2846 ha zabudowana obiektem biurowo-socjalno-produkcyjno-magazynowym o łącznej powierzchni 33 497 m² dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr ZA 1K/00057945/4- cena netto 9 590 000  zł

b. nieruchomość gruntowa – prawo wieczystego użytkowania działka nr 2876/2 o powierzchni           1,0390 ha, zabudowana budynkiem składowo-magazynowym i budynkiem oczyszczalni o powierzchni 15 666 m² dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr ZA 1K/00057942/3,- cena netto  4 487 000 zł ,

c. nieruchomość gruntowa – prawo wieczystego użytkowania działka nr 2876/3; o powierzchni           1,9164 ha, zabudowana budynkami składowo-magazynowymi o łącznej powierzchni 17 782 m² dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta ZA1K/00057944/7, – cena netto 5 152 000  zł

d. linia do produkcji krajanki tytoniowej – cena netto 898 000  zł

e. ruchomości: meble biurowe, sprzęt komputerowy, maszyny i urządzenia, narzędzia, itp.

f. samochody Opel Astra 2 szt ( rok produkcji 2008 i 2009, diesel, cena netto 3 000 zł / szt. )

Oferty zakupu poszczególnych składników należy przesłać na adres biura syndyka masy upadłości FTK sp. z.o.o. ul. Leśna 2 23-200 Krasnystaw.

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanych składników majątku masy upadłości można uzyskać w biurze syndyka lub telefonicznie pod nr 603 485 791, 601 375 135 oraz na stronie internetowej: www.ftk.pl.