Syndyk masy upadłości KL S.A oferuje do sprzedaży w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty ruchomości wchodzące w skład masy upadłości.   

Syndyk masy upadłości KL S.A oferuje do sprzedaży w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty ruchomości wchodzące w skład masy upadłości   w postaci maszyn i urządzeń, wyposażenia oraz pakiet obejmujący zapasy magazynowe.

Oferty zakupu poszczególnych składników należy składać na adres biura syndyka ul. Rapackiego 12/4 20-150 Lublin w terminie do dnia 31 maja 2022 r.( liczy się data dotarcia oferty do biura syndyka ) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 czerwca 2022 r. o godzinie 11.00

Informacje szczegółowe można uzyskać w biurze syndyka oraz telefonicznie nr tel. 601 357 135, 510 209 828.

Wykaz maszyny i inne.

Pakiet stany magazynowe