Syndyk masy upadłości Marii Oszajcy jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności oferuje do sprzedaży w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty atrakcyjną nieruchomość.

            Syndyk masy upadłości Marii Oszajcy jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności  oferuje do sprzedaży  w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty  atrakcyjną  nieruchomość o pow. 0,1195  ha zabudowaną  jednorodzinnym trzykondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym wraz  z częścią użytkową usługowo-produkcyjną, położoną  w Lublinie przy ulicy Sądeckiej ( osiedle Choiny),  dla której Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie X  Wydział  Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę KW nr LU1I/00113368/0, LU1I/00113367/3,  LU 1I/00193405/6                     

Cena 1 194 000  zł  ( jeden  milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące  złotych.)

            Szczegółowe informacje o oferowanej nieruchomości można uzyskać w Biurze syndyka ul. Rapackiego 12/4, 20-150 Lublin i pod numerem telefonu 601 37 51 35 .

            Oferty nieruchomości  należy przesłać na adres biura syndyka  w terminie do dnia 17 marca  2023 r. do godziny 14.00 ( liczy się data wpływu oferty do biura syndyka).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 marca  2023 r. godzina 10.00

Opis nieruchomości

Położenie nieruchomości