Syndyk masy upadłości Małgorzaty Szymańskiej  osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i syndyk masy upadłości Marka Szymańskiego  osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, oferują  do sprzedaży.

Syndyk masy upadłości Małgorzaty Szymańskiej  osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i syndyk masy upadłości Marka Szymańskiego  osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, oferują  do sprzedaży  za cenę 204 000 zł ( dwieście cztery tysiące złotych ) prawo własności  nieruchomości  gruntowej – działki gruntu  nr 4281/1   o powierzchni łącznej 0,04 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w miejscowości Bodaczów gmina Szczebrzeszyn   dla której Sąd Rejonowy w Zamościu  VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  o nr ZA1Z/00058178/5.

Bliższe  informacje  są dostępne na stronie internetowej,  www.wEgzekucji.pl oraz w biurach syndyków ( ul. Rapackiego 12/4 ,20-150 Lublin  i ul. Struga 19, 21-040 Świdnik) oraz pod numerem telefonu: 603 327 052 lub   601 37 51 35.

ZAŁĄCZNIK