Syndyk masy upadłości KL S.A z siedzibą w Lublinie oferuje do sprzedaży w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty ruchomości.

Syndyk masy upadłości KL S.A  z siedzibą w Lublinie oferuje do sprzedaży w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty ruchomości wchodzące w skład masy upadłości  w postaci maszyn i urządzeń, wyposażenia oraz  zapasów magazynowych  elementów do zabudowy meblowej:                           

Piła panelowa Schelling FX-H,  Piła dwugłowicowa do aluminium Jinan Tianchen LJB2-350×3500,Tunel grzewczy Bat Forum

Oferty należy składać do biura syndyka w terminie do dnia 22 marca 2023 r.

Informacje szczegółowe można uzyskać w biurze syndyka ul. Rapackiego 12/4, 20-150 Lublin  oraz telefonicznie nr tel. 601 375 135, 510 209 828.

Wykaz akcesoriów

Wykaz ruchomości