Syndyk masy upadłości Tomasza Bortackiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt LU1S/GUp-s/484/2022) oferuje do sprzedaży.

Syndyk masy upadłości Tomasza Bortackiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej  (sygn. akt LU1S/GUp-s/484/2022 ) oferuje do sprzedaży udział w wysokości ¼ w nieruchomości gruntowej działka nr 279/84 o powierzchni 699 m2 zabudowana budynkiem letniskowym o powierzchni użytkowej 105 m² oraz udziały w działkach 279/71 i 279/79 stanowiących działki drogi dojazdowe. Nieruchomość położona jest w miejscowości Lejno, gmina Sosnowica ( księga wieczysta nr  LU1W/00031466/0 ) –  cena 72 032,50  zł.

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanych składników majątku masy upadłości,  można uzyskać telefonicznie pod nr 601 37 51 35.

Pisemne oferty zakupu należy złożyć do dnia 31 maja 2023 r. do godziny 14.00 do Biura Syndyka ul. Rapackiego 12/4 20-150 Lublin.