Syndyk  masy upadłości Magnum sp. z.o.o. w upadłości  z siedzibą w Lublinie oferuje do sprzedaży w nowych obniżonych cenach ruchomości.

Syndyk  masy upadłości Magnum sp. z.o.o. w upadłości  z siedzibą w Lublinie oferuje do sprzedaży w nowych obniżonych cenach ruchomości wchodzące w skład masy upadłości. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze syndyka ul. Rapackiego 12/4,  20-150 Lublin oraz telefonicznie pod nr 500 279 217 lub 601 375 135.

Oferty zakupu należy składać pisemnie  na adres biura syndyka w terminie do dnia 7 czerwca  2023 r.

Zestawienie sprzedawanych ruchomości.