Syndyk masy upadłości T.Bortackiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej  (sygn. akt LU1S/GUp-s/484/2022 ) oferuje do sprzedaży

Syndyk masy upadłości T.Bortackiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej  (sygn. akt LU1S/GUp-s/484/2022 ) oferuje do sprzedaży w obniżonej cenie 35 769,00 zł  udział w wysokości ¼ w nieruchomości gruntowej działka nr 279/84 o powierzchni 699 m2 zabudowana budynkiem letniskowym o powierzchni użytkowej 105 m² oraz udziały w działkach 279/71 i 279/79 stanowiących działki drogi dojazdowe. Nieruchomość położona jest w miejscowości Lejno, gmina Sosnowica ( księga wieczysta nr  LU1W/00031466/0 )

Szczegółowe informacje pod numerem tel. 601 37 51 35

Pisemne oferty zakupu należy złożyć do dnia 01 grudnia  2023 r. do godziny 14.00 do Biura Syndyka ul. Rapackiego 12/4 20-150 Lublin