Syndyk masy upadłości I.Duleby osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oferuje do sprzedaży.