Syndyk masy upadłości K.Misiejuka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oferuje do sprzedaży.