Syndyk masy upadłości KL S.A  z siedzibą w Lublinie oferuje do sprzedaży w obniżonych cenach następujące ruchomości.