Oferta sprzedaży masy upadłości firmy „DEKAR” Dariusza Kaczana – zakończone

Syndyk masy upadłości Dariusza Kaczana prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą DEKAR oferuje do sprzedaży:

  1. Nieruchomość gruntowa: działka nr 1041 o pow. 0,46 ha stanowiąca grunty orne, łąkę i grunt zabudowany położona w miejscowości Jabłoń                                         – w KW LU1B/00071634/2 – cena netto 435 767 zł

  2. Nieruchomość gruntowa: działki nr 373,606,723,1290/2 położone w miejscowości Jabłoń. Łączna powierzchnia działek / lasy ,łaki/ 1,2877 ha                                    – KW LU1B/ 00021644/0  – cena netto 15 972 zł

  3. Nieruchomość gruntowa: działka nr 1018 i nr 435 pow. 0,70 ha stanowiąca łąki, grunt orny i wodę położona w miejscowości Jabłoń                                                       – KW LU1B/00091152/5 – cena  netto 7 693 zł

  4. Nieruchomość gruntowa działka nr 1520 pow. 0,29 ha stanowiąca grunty orne i sad- KW LU1B/ 00065501/6 – cena netto  9 567 zł.

  5. Nieruchomość gruntowa działka nr 1040/2 pow. 0,22 ha- KW LU1B/ 00101191/4 cena  netto 45 896 zł.

  6. Zapasy magazynowe komponentów do produkcji zniczy.

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanych składników majątkowych można uzyskać w biurze syndyka numer telefonu:  692 642 132.

Ofert zakupu należy przesłać w terminie do dnia 20.09.2019 r. na adres biura syndyka ul. Rapackiego 12/4 20-150 Lublin