Oferta sprzedaży składników majątku masy upadłości FTK Sp. z o.o. – zakończone

Syndyk masy upadłości FTK  sp. z.o.o. ( sygn. akt IX GUp 13/18 ) oferuje do sprzedaży następujące składniki majątku masy upadłości:

– linię do produkcji brykietu opartą o przetwarzanie słomy i siana,

– samochody osobowe / Skody Fabia, Ople Astra, Toyota Avensis, Honda Civic/

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 603 485 791 i na stronie ftk.pl

Oferty dotyczące poszczególnych ruchomości  należy przesłać  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta zakupu” na adres:

Biuro syndyka masy upadłości FKT sp. z.o.o. ul. Leśna 2   22-300 Krasnystaw

w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia  (decyduje data złożenia oferty do biura syndyka).

Syndykowi zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, unieważnienia sprzedaży ofertowej w części lub całości bez podania przyczyny.

 

WYKAZ SKŁADNIKÓW:

linia do produkcji brykietu opartą o przetwarzanie słomy i siana

samochody osobowe / Skody Fabia, Ople Astra, Toyota Avensis, Honda Civic/