Oferta sprzedaży składników majątku masy upadłości FTK Sp. z o.o.

Syndyk masy upadłości FTK  sp. z.o.o. ( sygn. akt IX GUp 13/18 ) oferuje do sprzedaży następujące składniki majątku masy upadłości:

–  linię do produkcji brykietu opartą o przetwarzanie słomy i siana,

–  samochody osobowe:  Ople Astra, Toyota Avensis, Honda Civic

–  wózki widłowe

Szczegółowe informacje i wykaz oferowanych składników majątkowych znajdują się na stronie internetowej: www.ftk.pl lub www.syndyk-lubelskie.pl i pod numerem telefonu: 603 485 791.

Oferty dotyczące poszczególnych ruchomości  należy przesłać  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta zakupu” na adres: Biuro syndyka masy upadłości                FTK sp. z.o.o.  ul. Leśna 2   22-300 Krasnystaw w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia  (decyduje data złożenia oferty do biura syndyka).

Syndykowi zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, unieważnienia sprzedaży ofertowej w części lub całości bez podania przyczyny.

Wykazy składników do sprzedaży:

  1. Linia brykietu

  2. Wykaz samochodów

  3. Wykaz wózków widłowych