Syndyk masy upadłości FTK sp. z.o.o. oferuje do sprzedaży składniki majątku masy upadłości.

Syndyk masy upadłości FTK  sp. z.o.o. ( sygn. akt IX GUp 13/18 ) oferuje do sprzedaży następujące składniki majątku masy upadłości:
–  linię do produkcji brykietu opartą o przetwarzanie słomy i siana,
–  wózki widłowe elektryczne
–  samochód Toyota Avensis 2015 r. 2,0 cm³ (diesel)
–  samochód Honda Civic  2007 r. 1,8 cm³
–  samochód Opel Astra 2008 r. 1.7 CDTi
–  samochód Opel Astra 2009 r. 1,7 CDTi
–  samochód Opel Astra 2009 r. 1,7 CDTi
Szczegółowe informacje i wykaz oferowanych składników majątkowych znajdują się na stronie internetowej: ftk.pl i pod numerem telefonu: 603 485 791.
Oferty dotyczące poszczególnych ruchomości  należy przesłać  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta zakupu” na adres:
Biuro syndyka masy upadłości FKT sp. z.o.o. ul. Leśna 2   22-300 Krasnystaw w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia  (decyduje data złożenia oferty do biura syndyka).
Syndykowi zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, unieważnienia sprzedaży ofertowej w części lub całości bez podania przyczyny.
ZAŁĄCZNIKI:
Opis linii do produkcji brykietu
Wykaz wózków widłowych.
Zdjęcia samochodu Honda Civic
Zdjęcia samochodów Opel Astra
Zdjęcia samochodu Toyota Avensis