Syndyk masy upadłości oferuje do sprzedaży następujące składniki majątku masy upadłości Magnum Sp. z o.o

Syndyk masy upadłości oferuje do sprzedaży następujące składniki majątku masy upadłości  Magnum Spółki  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie    ( sygn. akt IX GUp 22/19):

– ruchomości w postaci kompletu wyposażenia siłowni – klubu fitness zlokalizowanego w Zamościu objętych wykazem nr 1 ,

– ruchomości w postaci kompletu wyposażenia siłowni- klubu fitness w Lublinie objętych wykazem nr 2,

– ruchomości w postaci sprzętu do ćwiczeń, sprzętu fitness, sprzętu rtv, komputerowego, biurowego i innych  objętych wykazem nr 3.

Szczegółowe wykazy ruchomości przeznaczonych do sprzedaży  znajdują się także w biurze syndyka.

Oferty zakupu poszczególnych składników z podanym numerem i proponowaną ceną zakupu brutto należy składać do biura syndyka ul. Rapackiego 12/4 20-150 Lublin w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia ( liczy się data wpływu ofert do biura syndyka ).

Bliższe informacje na temat oferowanych składników można uzyskać  w biurze syndyka  lub pod numerem telefonu 692 642 132

Wykaz nr.1

Wykaz nr.2

Wykaz nr.3