Syndyk masy upadłości FTK  sp. z.o.o. oferuje do sprzedaży składniki majątku masy upadłości.

Syndyk masy upadłości FTK  sp. z.o.o. ( sygn. akt IX GUp 13/18 ) oferuje do sprzedaży następujące składniki majątku masy upadłości:

  1. sprzęt laboratoryjny – Wykaz nr 1

  2. sprzęt komputerowy – Wykaz nr 2

  3. telefony komórkowe – Wykaz nr 3

  4. sprzęt AGD – Wykaz nr 4

  5. opakowania – Wykaz nr 5

  6. wózki widłowe elektryczne – Wykaz nr 6

  7. linię do produkcji brykietu – Wykaz nr 7

  8. samochody osobowe – Wykaz nr 8

  9. części różne – Wykaz nr 9

 

Szczegółowe informacje i wykaz oferowanych składników majątkowych znajduje się również na stronie internetowej: www.ftk.pl                                                               i pod numerem telefonu: 603 485 791.

Oferty dotyczące poszczególnych ruchomości z proponowaną ceną zakupu i pozycją z wykazów  należy przesłać  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta zakupu” na adres: Biuro syndyka masy upadłości FKT sp. z.o.o. ul. Leśna 2   22-300 Krasnystaw w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia  (decyduje data złożenia oferty do biura syndyka).

Syndykowi zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, unieważnienia sprzedaży ofertowej w części lub całości bez podania przyczyny.

Wykazy:

Wykaz nr 1         Wykaz nr 2         Wykaz nr 3         Wykaz nr 4         Wykaz nr 5       Wykaz nr 6        Wykaz nr 7       Wykaz nr 8       Wykaz nr 9