Syndyk masy upadłości firmy „DEKAR” Dariusza Kaczana oferuje sprzedaż składników majątku.

Syndyk masy upadłości Dariusza Kaczana prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą DEKAR oferuje do sprzedaży następujące składniki majątku masy upadłości:

  1. Nieruchomość gruntowa: działka nr 1041 o pow. 0,46 ha stanowiąca grunty orne, łąkę, grunt zabudowany położone w miejscowości Jabłoń                                           w KW LU1B/00071634/2 – cena netto 349 000 zł

  2. Nieruchomość gruntowa: działki nr 373,606,723,1290/2 położone w miejscowości Jabłoń. Łączna powierzchnia działek / lasy ,łąki / 1,2877 ha                                   KW LU1B/ 00021644/0  – cena netto 12 777 zł

  3. Nieruchomość gruntowa: działka nr 1018 i nr 435 o łącznej pow. 0,70 ha stanowiąca łąki, grunt orny i wodę położona w miejscowości Jabłoń                                        KW LU1B/00091152/5 – cena  netto 6 155 zł

  4. Nieruchomość gruntowa działka nr 1520 pow. 0,29 ha stanowiąca grunty orne i sad KW LU1B/ 00065501/6 – cena netto 7 636  zł.

  5. Nieruchomość gruntowa działka nr 1040/2 pow. 0,22 ha – KW LU1B/ 00101191/4 – cena  netto 36 717  zł.

  6. Zapasy magazynowe komponentów do produkcji zniczy.

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanych składników majątkowych można uzyskać w biurze syndyka numer telefonu:  692 642 132.

Oferty zakupu należy przesłać w terminie  na adres biura syndyka  ul. Rapackiego 12/4 20-150 Lublin