Sprzedaż wierzytelności w stosunku do Joanny Kunysz prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Kunysz Joanna Inter-Elektro z siedzibą w Rzeszowie

Syndyk masy upadłości Mindpol Spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie oferuje do sprzedaży roszczenie (wierzytelność) w stosunku do Joanny Kunysz prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Kunysz Joanna Inter-Elektro z siedzibą w Rzeszowie

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego roszczenia można uzyskać w biurze syndyka numer telefonu:  692 642 132 w godzinach 9 00 – 14 30.

Oferty zakupu należy przesłać w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia prasowego na adres: Biura syndyka  ul. Rapackiego 12/4 20-150 Lublin                         ( decyduje data stempla pocztowego ).