Syndyk masy upadłości DZT Fabryka Samochodów w Lublinie sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Lublinie oferuje do sprzedaży nieruchomości.

Syndyk masy upadłości DZT Fabryka Samochodów w Lublinie sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Lublinie oferuje do sprzedaży nieruchomości.

  1. prawo wieczystego użytkowania wraz z własnością budynków nieruchomości objętej księgą wieczystą LU 1I/00187066/2 – grunt oddany w wieczyste użytkowanie działka nr 1/88 o powierzchni 20 297 m2 zabudowana budynkiem tłoczni o powierzchni użytkowej 12 800 m2(Załącznik)

  2. prawo wieczystego użytkowania wraz z własnością budynków nieruchomości objętej księgą wieczystą LU 1I/ 001830346/0 – grunt oddany w wieczyste użytkowanie działka nr 1/184 o powierzchni 27 617 m2 zabudowana budynkami przemysłowymi: dawnej lakierni (pow.ponad 5500 m2, wys.12 m) i spawalni kabin (pow.3900 m2, wys.8 m) oraz halę spawalni o powierzchni 14000m2(Załącznik)

  3. prawo wieczystego użytkowania wraz z własnością budynków nieruchomości objętej księgą wieczystą LU 1I/00181903/0 – grunt oddany w wieczyste użytkowanie działka nr 1/202 o zabudowana budynkiem hali montażu o powierzchni użytkowej ok. 20919 m2 (działka 1/202 w trakcie podziału geodezyjnego) (Załącznik)