Syndyk masy upadłości DZT Fabryka Samochodów w Lublinie sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Lublinie oferuje do sprzedaży następujące składniki majątku upadłego.

Syndyk masy upadłości DZT Fabryka Samochodów w Lublinie sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Lublinie oferuje do sprzedaży następujące składniki majątku upadłego:

 

  1. Maszyny i prasy (Załącznik nr. 1)

  2. Stacja demineralizacji wody – wyposażenie i 2 zbiorniki po 5m3

  3. Kadłub kabiny samochodu „PASAGON” po kataforezie 3 szt.

  4. Prototyp samochodu „PASAGON” karoseria ( 18 miejscowy)

  5. Drobne części do samochodu „LUBLIN” i „PASAGON” (Załącznik nr. 2)

  6. Regały rolkowe

  7. Lampy przemysłowe i jarzeniowe.

  8. Wciągniki elektryczne od 0,5 do 1.0 Mg do remontu.