Syndyk masy upadłości FTK sp. z.o.o. ( sygn. akt IX GUp 13/18 ) oferuje do sprzedaży następujące składniki majątku masy upadłości

Syndyk masy upadłości FTK  sp. z.o.o. ( sygn. akt IX GUp 13/18 ) oferuje do sprzedaży następujące składniki majątku masy upadłości:

– mobilny terminal magazynowy Honeywell

– sprzęt komputerowy, telefony komórkowe, sprzęt AGD,  opakowania,

– wózki widłowe elektryczne,

– linię do produkcji brykietu,

– samochody osobowe ( Opel, Honda, Toyota )

Szczegółowe informacje i wykaz oferowanych składników majątkowych znajdują się na stronie internetowej: ftk.pl i pod numerem telefonu: 603 485 791.

Oferty dotyczące poszczególnych ruchomości z proponowaną ceną zakupu i pozycją z wykazów  należy przesłać  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta zakupu” na adres: Biuro syndyka masy upadłości FKT sp. z.o.o. ul. Leśna 2   22-300 Krasnystaw.

Syndykowi zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, unieważnienia sprzedaży ofertowej w części lub całości bez podania przyczyny.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1.AGD

2. Części różne

3. Elektronika

4. Narzędzia

5. Opakowania

6. Sprzęt komputerowy

7. Telefony