Ogłoszenie o przetargu PPHU „CATARIN” – ZAKOŃCZONE

Syndyk masy upadłości Marcina Giży prowadzącego działalność pod nazwą PPHU „CATARIN” z siedzibą w Kraśniku ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż następujących składników majątkowych masy upadłości:

1.nieruchomości:

– nieruchomość gruntową – działka gruntu nr 71/6 będącą w użytkowaniu wieczystym  o powierzchni 0,8835 ha zabudowaną dwoma budynkami magazynowymi, położoną w Kraśniku przy ulicy Kolejowej 4 opisaną w księdze wieczystej LU 1K/00079657/4

– nieruchomość gruntową – działka gruntu nr 65/5  o powierzchni 0,0239 ha zabudowaną budynkiem wagi, położoną w Kraśniku przy ulicy Kolejowej  opisaną w księdze wieczystej LU 1K/00023788/4

Łączna cena nieruchomości – 767 100 zł netto

a. wadium – 70 000 zł.

b. termin wpłaty wadium do 07.12.2018 r.

c. numer konta masy upadłości do wpłaty wadium ALIOR BANK S.A.                               

    85 2490 0005 0000 4530 1138 0241

2. ruchomości:

samochód osobowy PEUGEOT 207 rok produkcji 2009 cena 6 900 zł

Oferty zakupu poszczególnych składników w zamkniętych kopertach należy przesłać na adres biura syndyka ul. Rapackiego 12/4 20-150 Lublin w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanych składników majątku masy upadłości, regulamin przetargu  można uzyskać w biurze syndyka lub telefonicznie 601 37 51 35

WARUNKI PRZETARGU OFERTOWEGO