Syndyk masy upadłości Dariusza Kaczana prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą DEKAR oferuje do sprzedaży składniki majątku masy upadłości.

Syndyk masy upadłości Dariusza Kaczana prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą DEKAR oferuje do sprzedaży następujące składniki majątku masy upadłości:

1. Nieruchomość gruntowa: działka nr 1041 o pow. 0,46 ha stanowiąca grunty orne, łąkę, grunt zabudowany położone w miejscowości Jabłoń  – w KW LU1B/00071634/2 – cena netto  349 000 zł

2. Nieruchomość gruntowa: działki nr 373,606,723,1290/2 położone w miejscowości Jabłoń.    Łączna powierzchnia działek / lasy ,łąki / 1,2877 ha – KW LU1B/ 00021644/0  – cena netto 12 777 zł

3. Nieruchomość gruntowa: działka nr 1018   i nr 435 o łącznej pow. 0,70 ha stanowiąca łąki, grunt orny i wodę położona w miejscowości Jabłoń – KW  LU1B/00091152/5 – cena  netto 6 155 zł

4. Nieruchomość gruntowa działka nr 1520 pow. 0,29 ha stanowiąca grunty orne i sad  KW LU1B/ 00065501/6 – cena netto  7 636  zł.

5. Nieruchomość gruntowa działka nr 1040/2 pow. 0,22 ha- KW LU1B/ 00101191/4 cena  netto 36 717  zł.

6. Zapasy magazynowe komponentów do produkcji zniczy.

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanych składników majątkowych można uzyskać w biurze syndyka numer telefonu:  692 642 132.

Oferty zakupu należy przesłać w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres biura syndyka  ul. Rapackiego 12/4 20-150 Lublin