Syndyk masy upadłości FTK Sp. z.o.o. z siedzibą w Krasnymstawie (sygn. akt IX GUp 13/18 ) oferuje do sprzedaży następujące składniki majątku masy upadłości:

– nieruchomości zabudowane położone w Krasnymstawie ul. Leśna 2

– nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Trawnikach,

– samochody osobowe ( Opel Astra, Honda Civic ),

– ruchomość w postaci: sprzęt AGD, sprzęt komputerowy, narzędzia, opakowania, maszyny i urządzenia.

– linia do produkcji krajanki tytoniowej.

Oferty zakupu poszczególnych składników należy przesłać na adres: Biuro syndyka masy upadłości FTK sp. z.o.o. ul. Leśna 2 23-200 Krasnystaw w terminie do dnia 23 października 2020 r.
Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanych składników majątku masy upadłości można uzyskać w biurze syndyka lub telefonicznie pod nr

603 485 791.

Szczegółowe wykazy oferty:

1.Wykaz nieruchomości FTK Sp.z.o.o. w upadłości

2.Wykaz samochodów do sprzedaży

3.Sprzęt laboratoryjny

4.AGD

5.Części różne

6.Telefony komórkowe

7.Sprzęt komputerowy

8.Elektronika

9.Narzędzia

10.Opakowania do sprzedaży

11.Maszyny i urządzenia