Syndyk masy upadłości Fruvitaland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Piotrawinie oferuje do sprzedaży:

– samochody osobowe,

– samochody ciężarowe,

– ciągniki siodłowe

– naczepy samochodowe,

– przyczepy samochodowe.

1. Oferty z proponowaną ceną zakupu poszczególnych pojazdów należy przesłać na adres biura syndyka ul. Rapackiego 12/4,  20-150 Lublin w terminie do dnia 23 października 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 października 2020 r. o godzinie 10.00 w biurze syndyka.

2. Bliższe informacje na temat oferowanych pojazdów  można uzyskać w biurze syndyka lub pod numerem tel. 601 37 51 35.

3. Pojazdy można obejrzeć w Piotrawinie po uzgodnieniu telefonicznym.

4. Syndyk zastrzega sobie prawo przeprowadzenia licytacji po otwarciu ofert oraz unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn

Wykaz szczegółowy oferty sprzedażowej

Zdjęcia samochodów do sprzedaży