Syndyk masy upadłości Magnum sp. z.o.o. w upadłości oferuje do sprzedaży.

Syndyk  masy upadłości Magnum sp. z.o.o. w upadłości  z siedzibą w Lublinie oferuje do sprzedaży:

1.atrakcyjną nieruchomość  gruntową – prawo wieczystego użytkowania działki nr 2/1 o powierzchni 0,0687 ha, zabudowanej budynkiem biurowym położonej w Lublinie ul. Garbarska 20

2.ruchomości w postaci sprzętu do ćwiczeń, sprzętu fitness, sprzętu rtv, komputerowego, biurowego  i innych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze syndyka:

ul. Rapackiego 12/4 20-150 Lublin  lub telefonicznie pod nr 500 279 217 lub 601 375 135.

Oferty zakupu należy składać na adres biura syndyka do dnia 11 grudnia 2020 r.