Syndyk masy upadłości FTK Sp. z.o.o. z siedzibą w Krasnymstawie (sygn. akt IX GUp 13/18 ) oferuje do sprzedaży z wolnej ręki następujące składniki majątku masy upadłości:

  

                 Syndyk masy upadłości FTK Sp. z.o.o. z siedzibą w Krasnymstawie  (sygn. akt IX GUp 13/18 ) oferuje do sprzedaży z wolnej ręki  następujące składniki majątku masy upadłości:

a) nieruchomość gruntowa – prawo wieczystego użytkowania działka nr 2876/1 o powierzchni 2,2846 ha zabudowana obiektem biurowo-socjalno-produkcyjno-magazynowym o łącznej powierzchni 33 497 m² dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr ZA 1K/00057945/4- cena netto 10 960 000  zł (zdjęcia działki)

b) nieruchomość gruntowa – prawo wieczystego użytkowania działka nr 2876/2 o powierzchni 1,0390 ha, zabudowana budynkiem składowo-magazynowym i budynkiem oczyszczalni o powierzchni 15 666 m² dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr ZA 1K/00057942/3,- cena netto 5 128 000 zł , (zdjęcia działki)

c) nieruchomość gruntowa – prawo wieczystego użytkowania działka nr 2876/3; o  powierzchni 1,9164 ha, zabudowana budynkami składowo-magazynowymi o łącznej powierzchni 17 782 m² dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta ZA1K/00057944/7, – cena netto 5 888 000 zł (zdjęcia działki)

d) nieruchomość gruntowa – prawo wieczystego użytkowania działka nr 2876/4; o  powierzchni 0,6016 ha, zabudowana budynkiem biurowo-mieszkalnym o wierzchni 882 m² dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr ZA 1K/00004482/4 , – cena netto 540 000 zł, (zdjęcia działki)

e) nieruchomość gruntowa – prawo wieczystego użytkowania działka nr 2876/5; o  powierzchni 0,1377 ha, zabudowana budynkiem biurowym z portiernią i stacji transformatorowej o powierzchni 603,30 m² dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta ZA1K/00057943/0; – cena netto 336 000 zł (zdjęcia działki)

f) nieruchomość gruntowa – prawa wieczystego użytkowania niezabudowanej działka nr 267/2  powierzchni 0,1800 ha, położonej w miejscowości Trawniki  gm. Trawniki dla której Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku  V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU 1I/00111428/5  za cenę netto 38 800 zł

g) linia do produkcji brykietu  – cena netto 76 800 zł (zdjęcia linii)

h) linia do produkcji krajanki tytoniowej – cena netto 1 024 000  zł (zdjęcia nr 1) (zdjęcia nr 2)

i) samochody Opel Astra III( 2008/2009 r. diesel ) – 3 szt. Wykaz samochodów

j) ruchomości: meble biurowe, sprzęt komputerowy, maszyny i urządzenia, narzędzia, itp.

1. Oferty zakupu poszczególnych składników należy przesłać na adres biura syndyka masy upadłości FTK sp. z.o.o. ul. Leśna 2 23-200 Krasnystaw

2. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanych składników majątku masy upadłości można uzyskać w biurze syndyka lub telefonicznie pod nr 603 077 069, 601 375 135 oraz na stronie internetowej ftk.pl