Syndyk masy upadłości Henryka Nachuniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ENSTAL Henryk Nachuniak oferuje do sprzedaży wierzytelność-roszczenie

Syndyk masy upadłości Henryka Nachuniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ENSTAL Henryk Nachuniak  oferuje do sprzedaży wierzytelność-roszczenie w wysokości 200 173,44 zł. wynikające z części  wynagrodzenia za roboty budowlane należne od Gminy Ruda Huta.           

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanego składnika majątkowego  można uzyskać w biurze syndyka masy upadłości: ul. Rapackiego 12/4  20-150 Lublin, numer telefonu: 601 37 51 35.

Ofertę  z proponowaną ceną zakupu należy  przesłać  na adres biura syndyka ul. Rapackiego 12/4     20-150 Lublin w terminie do dnia 07 maja 2021 r.