Syndyk masy upadłości Henryka Nachuniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ENSTAL Henryk Nachuniak oferuje do sprzedaży.

Syndyk masy upadłości Henryka Nachuniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ENSTAL Henryk Nachuniak  oferuje do sprzedaży wierzytelność-roszczenie w wysokości 200 173,44 zł. wynikające z części  wynagrodzenia za roboty budowlane należne od Gminy Ruda Huta (sprawa na etapie postępowania sądowego).    

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanego składnika majątkowego  można uzyskać w biurze syndyka masy upadłości: ul. Rapackiego 12/4  20-150 Lublin, numer telefonu: 601 37 51 35.

Ofertę  z proponowaną ceną zakupu należy  przesłać  na adres biura syndyka ul. Rapackiego 12/4     20-150 Lublin w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.