Syndyk masy upadłości Mariusza Kępińskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oferuje do sprzedaży.

Syndyk masy upadłości Mariusza Kępińskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej  oferuje do sprzedaży z wolnej ręki następujące składniki wchodzące w skład masy upadłości:

1. nieruchomość gruntową  o pow. 0,0900 ha zabudowaną  domem mieszkalnym jednorodzinnym położonym przy Brzozowej 10 w Gościeradowie (działka oznaczona nr ewid. 323)  dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział  Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę KW nr LU1K/00053749/8 – cena 430 000 zł (czterysta trzydzieści tysięcy)

2. nieruchomość gruntową niezabudowaną o pow. 0,01294  ha położoną przy Brzozowej 10 w Gościeradowie (działka oznaczona nr ewid. 328/2) dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział  Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę KW nr LU1K/00074674/4 – cena 56 500 zł

Szczegółowe informacje o oferowanych nieruchomościach można uzyskać w Biurze syndyka ul. Rapackiego 12/4  20-150 Lublin i pod numerem telefonu 601375135

Oferty zakup poszczególnych składników należy przesłać na adres biura syndyka  w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Regulamin sprzedaży