Ogłoszenie o sprzedaży majątku Dariusza Kaczana prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą DEKAR – ZAKOŃCZONE

Syndyk masy upadłości Dariusza Kaczana prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą DEKAR oferuje do sprzedaży:

  1. Nieruchomość gruntowa: działka nr 1041 o pow. 0,46 ha stanowiąca grunty orne, łakę i grunt zabudowany położona w miejscowości Jabłoń opisana w KW LU1B/00071634/2 – cena 581 022 zł.

  2. Nieruchomość gruntowa: działki nr 373 pow. 0,41 ha,- łąki, nr 606 pow. 0,26 ha- łąki, nr 723 pow. 0,19ha – łąki, nr 1290/2 pow. 0,4277ha- lasy, położone w miejscowości Jabłoń. Łączna powierzchnia działek 1,2877 ha  opisane w KW LU1B/ 00021644/0  – cena 21 295 zł

  3. Nieruchomość gruntowa: działka nr 1018 i nr 435 pow. 0,70 ha stanowiąca łąki, grunt orny i wodę położona w miejscowości Jabłoń opisana w KW LU1B/00091152/5 – cena  10 257 zł

  4. Nieruchomość gruntowa działka nr 1520 pow. 0,29 ha stanowiąca grunty orne i sad opisana w KW LU1B/ 00065501/6 – cena 12 756 zł

  5. Nieruchomość gruntowa działka nr 1040/2 pow. 0,22 ha LU opisana w KW 1B/ 00101191/4 cena 61 194 zł

  6. Samochód KIA CARENS nr rej. LPA F065 , rok produkcji 2000 cena 3 000 zł

  7. Linia technologiczna do produkcji zniczy ze zbiornikiem na parafinę cena 9 000 zł

  8. Zapasy magazynowe komponentów do produkcji zniczy – wykaz dostępny w biurze syndyka

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanych składników majątkowych można uzyskać w biurze syndyka  po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym – numer telefonu:  782 179 830.

Oferty zakupu poszczególnych składników należy przesłać w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres biura syndyka ul. Rapackiego 12/4 20-150 Lublin