Syndyk masy upadłości DZT Fabryka Samochodów w Lublinie sp. z.o.o. w upadłości z siedzibą Lublinie oferuje do sprzedaży składniki majątku upadłego

Syndyk masy upadłości DZT Fabryka Samochodów w Lublinie sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Lublinie oferuje do sprzedaży następujące składniki majątku upadłego zgodnie z wykazem.

Wykaz składników.

Oferty zakupu poszczególnych składników należy przesłać do biura syndyka masy upadłości DZT Fabryka Samochodów w Lublinie sp. z.o.o. w upadłości ul. Frezerów 9 20-209 Lublin lub na adres mailowy dztsekretariat@gmail.com

W ofercie należy podać numer porządkowy z wykazu, nazwę urządzenia i proponowaną cenę zakupu netto.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze syndyka masy upadłości pod numerem telefonu:  514 622 109

Zdjęcia składników.