Autor: admin

Syndyk masy upadłości  Fruvitaland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrawinie (sygn. akt IX GUp 28/20)  oferuje do sprzedaży  z wolnej ręki , w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty.

a)  prawo własności nieruchomości gruntowej – działki gruntu nr 19/8 o powierzchni 1,87 ha – zabudowanej budynkiem sortowniczo-przechowalniczym o powierzchni użytkowej 7 767 m2 położonej w miejscowości Piotrawin, gmina Łaziska, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskiem VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU1O/00039150/2 wraz z linią do sortowania i pakowania firmy  MAF RODA  …

Syndyk masy upadłości Małgorzaty Szymańskiej  osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i syndyk masy upadłości Marka Szymańskiego  osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, oferują  do sprzedaży.

Syndyk masy upadłości Małgorzaty Szymańskiej  osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i syndyk masy upadłości Marka Szymańskiego  osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, oferują  do sprzedaży  za cenę 204 000 zł ( dwieście cztery tysiące złotych ) prawo własności  nieruchomości  gruntowej – działki gruntu  nr 4281/1   o powierzchni łącznej 0,04 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w miejscowości Bodaczów…

Syndyk masy upadłości Marii Oszajcy jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności oferuje do sprzedaży w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty atrakcyjną nieruchomość.

            Syndyk masy upadłości Marii Oszajcy jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności  oferuje do sprzedaży  w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty  atrakcyjną  nieruchomość o pow. 0,1195  ha zabudowaną  jednorodzinnym trzykondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym wraz  z częścią użytkową usługowo-produkcyjną, położoną  w Lublinie przy ulicy Sądeckiej ( osiedle Choiny),  dla której Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie X  Wydział  Ksiąg Wieczystych …