Autor: admin

Syndyk masy upadłości Fruvitaland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Piotrawinie oferuje do sprzedaży:

– samochody osobowe, – samochody ciężarowe, – ciągniki siodłowe – naczepy samochodowe, – przyczepy samochodowe. 1. Oferty z proponowaną ceną zakupu poszczególnych pojazdów należy przesłać na adres biura syndyka ul. Rapackiego 12/4,  20-150 Lublin w terminie do dnia 23 października 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 października 2020 r.…

Syndyk masy upadłości FTK Sp. z.o.o. z siedzibą w Krasnymstawie (sygn. akt IX GUp 13/18 ) oferuje do sprzedaży następujące składniki majątku masy upadłości:

– nieruchomości zabudowane położone w Krasnymstawie ul. Leśna 2 – nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Trawnikach, – samochody osobowe ( Opel Astra, Honda Civic ), – ruchomość w postaci: sprzęt AGD, sprzęt komputerowy, narzędzia, opakowania, maszyny i urządzenia. – linia do produkcji krajanki tytoniowej. Oferty zakupu poszczególnych składników należy przesłać na adres: Biuro syndyka masy…

Syndyk masy upadłości Magnum sp. z.o.o. w upadłości z siedzibą w Lublinie oferuje do sprzedaży:

 1. nieruchomość  gruntową – prawa wieczystego użytkowania działki nr 2/1 o powierzchni 0,0687 ha, zabudowanej budynkiem biurowym położonej w Lublinie ul. Garbarska 20  dla której Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie  X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU 1I/00188123/7  za cenę netto 2 582 000 zł  / słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt  dwa…

Syndyk masy upadłości Henryka Nachuniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ENSTAL Henryk Nachuniak oferuje do sprzedaży:

1. samochód os/ciężarowy Fiat Ducato 10 2,8 Diesel z 2000 r.  –  2 200 zł 2. ruchomości min.: analizator spalin, wiertarka stołowa, wibrator do betonu, oprawy świetlne, 3. udziału 1/64 w nieruchomościach gruntowych rolnych  w położonych  w miejscowościach      Krzywowola i Zyngierówka Felczyn  gmina Rejowiec Fabryczny – działki nr 261, 264, 574,581 Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanych…