Autor: admin

Ogłoszenie o przetargu PPHU „CATARIN” – ZAKOŃCZONE

Syndyk masy upadłości Marcina Giży prowadzącego działalność pod nazwą PPHU „CATARIN” z siedzibą w Kraśniku ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż następujących składników majątkowych masy upadłości:  1. nieruchomości: – nieruchomość gruntową – działka gruntu nr 71/6 będącą w użytkowaniu wieczystym  o powierzchni 0,8835 ha zabudowaną dwoma budynkami magazynowymi, położoną w Kraśniku przy ulicy Kolejowej 4 opisaną…

Ogłoszenie o sprzedaży majątku Henryka Nachuniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ENSTAL Henryk Nachuniak – ZAKOŃCZONE

Syndyk masy upadłości Henryka Nachuniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ENSTAL Henryk Nachuniak  ogłasza przetarg ofertowy dotyczący sprzedaży:   prawa własności do samodzielnego lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 32,75 m²     położonego w Warszawie ulicy Karolkowa 59 – cena 312 300 zł samochodu os/ciężarowy Fiat Ducato 10 2,8 Diesel z 2000 r. – 4 400…

Ogłoszenie o sprzedaży majątku Dariusza Kaczana prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą DEKAR – ZAKOŃCZONE

Syndyk masy upadłości Dariusza Kaczana prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą DEKAR oferuje do sprzedaży: Nieruchomość gruntowa: działka nr 1041 o pow. 0,46 ha stanowiąca grunty orne, łakę i grunt zabudowany położona w miejscowości Jabłoń opisana w KW LU1B/00071634/2 – cena 581 022 zł. Nieruchomość gruntowa: działki nr 373 pow. 0,41 ha,- łąki, nr 606 pow. 0,26…