• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image

Syndyk masy upadłości DZT Fabryka Samochodów w Lublinie Sp. z o.o. poszukuje specjalistycznej firmy do wykonania demontażu i złomowania.

1. Wyposażenia malarni kataforetycznej w skład której wchodzą: –  linia przygotowania powierzchni, dwie wanny malarskie o pojemności 160 m3 każda (puste), myjka, suszarka, przenośnik łańcuchowy z konstrukcją nośną. 2. Oprzyrządowania tłocznego w postaci tłoczników, wykrojników, okrojników, dziurkowników itp. w ilości ok. 2000 ton. 3. Linii technologicznych na zakładzie  spawalnia w skład którego wchodzą: – zgrzewarki…

Syndyk masy upadłości Fruvitaland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrawinie (sygn. akt IX GUp 28/20) oferuje do sprzedaży z wolnej ręki , w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty:

a) prawo własności nieruchomości gruntowej – działek gruntu nr 492 i 493/1 o powierzchni łącznej 0,49 ha – zabudowanej budynkiem sortowniczo-przechowalniczym, położonej w miejscowości Granice, gmina Chodel, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU1O/00066915/1, wraz z maszynami, urządzeniami i pozostałymi ruchomościami stanowiącymi wyposażenie obiektu za…

Syndyk masy upadłości Magnum sp. z.o.o. w upadłości z siedzibą w Lublinie oferuje do sprzedaży.

Syndyk  masy upadłości Magnum sp. z.o.o. w upadłości  z siedzibą w Lublinie oferuje do sprzedaży: 1. atrakcyjną nieruchomość  gruntową – prawo wieczystego użytkowania działki nr 2/1 o powierzchni 0,0687 ha, zabudowanej budynkiem biurowym położoną w Lublinie ul. Garbarska 20 – nowa cena 2 065 600 zł netto 2. ruchomości w postaci mebli biurowych, sprzętu do ćwiczeń, sprzętu…