Autor: admin

Ogłoszenie na temat otwarcia ofert.

Syndyk masy upadłości Fruvitaland spółka z o.o. informuję, że ze względu na sytuację losową związaną z COVID 19 otwarcie ofert dotyczących zakupu pojazdów nie zostało dokonane w dniu dzisiejszy tj. 30 października 2020 r. i nastąpi w dniu 10 listopada 2020 r.

Syndyk masy upadłości Fruvitaland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Piotrawinie oferuje do sprzedaży:

– samochody osobowe, – samochody ciężarowe, – ciągniki siodłowe – naczepy samochodowe, – przyczepy samochodowe. 1. Oferty z proponowaną ceną zakupu poszczególnych pojazdów należy przesłać na adres biura syndyka ul. Rapackiego 12/4,  20-150 Lublin w terminie do dnia 23 października 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 października 2020 r.…

Syndyk masy upadłości FTK Sp. z.o.o. z siedzibą w Krasnymstawie (sygn. akt IX GUp 13/18 ) oferuje do sprzedaży następujące składniki majątku masy upadłości:

– nieruchomości zabudowane położone w Krasnymstawie ul. Leśna 2 – nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Trawnikach, – samochody osobowe ( Opel Astra, Honda Civic ), – ruchomość w postaci: sprzęt AGD, sprzęt komputerowy, narzędzia, opakowania, maszyny i urządzenia. – linia do produkcji krajanki tytoniowej. Oferty zakupu poszczególnych składników należy przesłać na adres: Biuro syndyka masy…