Autor: admin

Syndyk  masy upadłości Magnum sp. z.o.o. w upadłości  z siedzibą w Lublinie oferuje do sprzedaży w nowych obniżonych cenach ruchomości.

Syndyk  masy upadłości Magnum sp. z.o.o. w upadłości  z siedzibą w Lublinie oferuje do sprzedaży w nowych obniżonych cenach ruchomości wchodzące w skład masy upadłości. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze syndyka ul. Rapackiego 12/4,  20-150 Lublin oraz telefonicznie pod nr 500 279 217 lub 601 375 135. Oferty zakupu należy składać pisemnie  na adres biura syndyka w terminie do…

Syndyk masy upadłości Tomasza Bortackiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt LU1S/GUp-s/484/2022) oferuje do sprzedaży.

Syndyk masy upadłości Tomasza Bortackiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej  (sygn. akt LU1S/GUp-s/484/2022 ) oferuje do sprzedaży udział w wysokości ¼ w nieruchomości gruntowej działka nr 279/84 o powierzchni 699 m2 zabudowana budynkiem letniskowym o powierzchni użytkowej 105 m² oraz udziały w działkach 279/71 i 279/79 stanowiących działki drogi dojazdowe. Nieruchomość położona jest w miejscowości…

Syndyk masy upadłości Beaty Grabowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt LU1S/GUp-s/526/2022 ) oferuje do sprzedaży  następujące składniki majątku masy upadłości.

                 Syndyk masy upadłości Beaty Grabowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt LU1S/GUp-s/526/2022 ) oferuje do sprzedaży  następujące składniki majątku masy upadłości: a) nieruchomość gruntowa – działka nr 209 o powierzchni 1 800 m2 zabudowana budynkiem produkcyjno-magazynowym o łącznej powierzchni 533 m², położona w Tyśmienicy gmina Parczew dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy…