Autor: admin

Syndyk masy upadłości KL S.A oferuje do sprzedaży w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty ruchomości wchodzące w skład masy upadłości.   

Syndyk masy upadłości KL S.A oferuje do sprzedaży w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty ruchomości wchodzące w skład masy upadłości   w postaci maszyn i urządzeń, wyposażenia oraz pakiet obejmujący zapasy magazynowe. Oferty zakupu poszczególnych składników należy składać na adres biura syndyka ul. Rapackiego 12/4 20-150 Lublin w terminie do dnia 31 maja 2022 r.( liczy się…

Syndyk masy upadłości FTK Sp. z.o.o. z siedzibą w Krasnymstawie  (sygn. akt IX GUp 13/18 )         oferuje do sprzedaży z wolnej ręki  w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty

a. nieruchomość gruntowa – prawo wieczystego użytkowania działka nr 2876/1 o powierzchni    2,2846 ha zabudowana obiektem biurowo-socjalno-produkcyjno-magazynowym o łącznej powierzchni 33 497 m² dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr ZA 1K/00057945/4- cena netto 9 590 000  zł b. nieruchomość gruntowa – prawo wieczystego użytkowania działka nr…

Syndyk  masy upadłości Magnum sp. z.o.o. w upadłości  z siedzibą w Lublinie oferuje do sprzedaży ruchomości.

Syndyk  masy upadłości Magnum sp. z.o.o. w upadłości  z siedzibą w Lublinie oferuje do sprzedaży ruchomości w postaci mebli biurowych, sprzętu do ćwiczeń, sprzętu fitness, urządzenie do zabiegów ujędrniających EXIMIA HR77 Platinium i inne. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze syndyka ul. Rapackiego 12/4, 20-150 Lublin  lub telefonicznie pod nr 500 279 217 lub 601 375 135 Oferty zakupu należy składać…

Syndyk masy upadłości FTK Sp. z.o.o. z siedzibą w Krasnymstawie (sygn. akt IX GUp 13/18 ) oferuje do sprzedaży z wolnej ręki  oferty następujące składniki  majątku masy upadłości.

a) nieruchomość gruntowa – prawo wieczystego użytkowania działka nr 2876/1 o powierzchni 2,2846 ha zabudowana obiektem biurowo-socjalno-produkcyjno-magazynowym o łącznej powierzchni 33 497 m² dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr ZA 1K/00057945/4 b) nieruchomość gruntowa – prawo wieczystego użytkowania działka nr 2876/2 o powierzchni      1,0390 ha, zabudowana…