Kategoria: Ogłoszenia

Syndyk masy upadłości Magnum sp. z.o.o. w upadłości z siedzibą w Lublinie oferuje do sprzedaży.

Syndyk  masy upadłości Magnum sp. z.o.o. w upadłości  z siedzibą w Lublinie oferuje do sprzedaży: 1. atrakcyjną nieruchomość  gruntową – prawo wieczystego użytkowania działki nr 2/1 o powierzchni 0,0687 ha, zabudowanej budynkiem biurowym położoną w Lublinie ul. Garbarska 20 – nowa cena 2 065 600 zł netto 2. ruchomości w postaci mebli biurowych, sprzętu do ćwiczeń, sprzętu…

Syndyk masy upadłości Fruvitaland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Piotrawinie oferuje do sprzedaży

Samochód osobowy Citroen Berlingo   2013 r. – cena 16 125 zł Przyczepa ciężarowa Schwartz Muller 03.PA 2/E- 1996 r.-  cena 12 020 zł Oferty z proponowaną ceną zakupu poszczególnych pojazdów należy przesłać na adres biura syndyka ul. Rapackiego 12/4,  20-150 Lublin w terminie do dnia 20 lipca 2021  r. (decyduje data dotarcia oferty do biura syndyka) .…

Syndyk masy upadłości Magnum sp. z.o.o. w upadłości z siedzibą w Lublinie oferuje do sprzedaży.

Syndyk  masy upadłości Magnum sp. z.o.o. w upadłości  z siedzibą w Lublinie oferuje do sprzedaży: ruchomości w postaci mebli biurowych, sprzętu do ćwiczeń, sprzętu fitness (rowerki, sprzęt do ćwiczeń, urządzenie do zabiegów ujędrniających EXIMIA HR77 Platinium ) wymienione w wykazie nr 1. pakiet ruchomości o łącznej wartości oszacowania 368 000 zł znajdujących się w Katowicach wymienionych w…

Syndyk masy upadłości DZT Fabryka Samochodów w Lublinie sp. z.o.o. w upadłości z siedzibą Lublinie oferuje do sprzedaży składniki majątku upadłego

Syndyk masy upadłości DZT Fabryka Samochodów w Lublinie sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Lublinie oferuje do sprzedaży następujące składniki majątku upadłego zgodnie z wykazem. Wykaz składników. Oferty zakupu poszczególnych składników należy przesłać do biura syndyka masy upadłości DZT Fabryka Samochodów w Lublinie sp. z.o.o. w upadłości ul. Frezerów 9 20-209 Lublin lub…

Syndyk masy upadłości Mariusza Kępińskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oferuje do sprzedaży.

Syndyk masy upadłości Mariusza Kępińskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej  oferuje do sprzedaży z wolnej ręki następujące składniki wchodzące w skład masy upadłości: 1. nieruchomość gruntową  o pow. 0,0900 ha zabudowaną  domem mieszkalnym jednorodzinnym położonym przy Brzozowej 10 w Gościeradowie (działka oznaczona nr ewid. 323)  dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział  Ksiąg Wieczystych …

Syndyk masy upadłości Marii Oszajcy jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności oferuje do sprzedaży.

            Syndyk masy upadłości Marii Oszajcy jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności  oferuje do sprzedaży  sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki  nieruchomość o pow. 0,1195  ha zabudowaną  jednorodzinnym trzykondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym wraz  z częścią użytkową usługowo-produkcyjną, położoną  w Lublinie przy ulicy Sądeckiej 10 (osiedle Choiny), (działka oznaczona nr ewid. 25/15) dla której Sąd Rejonowy Lublin Zachód…