• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image

Syndyk masy upadłości Magnum sp. z.o.o. w upadłości z siedzibą w Lublinie oferuje do sprzedaży:

 1. nieruchomość  gruntową – prawa wieczystego użytkowania działki nr 2/1 o powierzchni 0,0687 ha, zabudowanej budynkiem biurowym położonej w Lublinie ul. Garbarska 20  dla której Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie  X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU 1I/00188123/7  za cenę netto 2 582 000 zł  / słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt  dwa…

Syndyk masy upadłości Henryka Nachuniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ENSTAL Henryk Nachuniak oferuje do sprzedaży:

1. samochód os/ciężarowy Fiat Ducato 10 2,8 Diesel z 2000 r.  –  2 200 zł 2. ruchomości min.: analizator spalin, wiertarka stołowa, wibrator do betonu, oprawy świetlne, 3. udziału 1/64 w nieruchomościach gruntowych rolnych  w położonych  w miejscowościach      Krzywowola i Zyngierówka Felczyn  gmina Rejowiec Fabryczny – działki nr 261, 264, 574,581 Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanych…

Syndyk masy upadłości Dariusza Kaczana prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą DEKAR oferuje do sprzedaży składniki majątku masy upadłości.

Syndyk masy upadłości Dariusza Kaczana prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą DEKAR oferuje do sprzedaży następujące składniki majątku masy upadłości: 1. Nieruchomość gruntowa: działka nr 1041 o pow. 0,46 ha stanowiąca grunty orne, łąkę, grunt zabudowany położone w miejscowości Jabłoń  – w KW LU1B/00071634/2 – cena netto  349 000 zł 2. Nieruchomość gruntowa: działki nr 373,606,723,1290/2…

Syndyk masy upadłości Fruvitaland sp. z o.o. w Piotrawinie poszukuje podmiotów zainteresowanych wydzierżawieniem składników z majątku masy upadłości.

Syndyk masy upadłości Fruvitaland  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  Piotrawinie  poszukuje podmiotów zainteresowanych wydzierżawieniem następujących składników z  majątku masy upadłości: 1. obiekt w Granicach gm. Chodel – budynek przechowalniczo-chłodniczy o powierzchni 1200 m² wraz z placem manewrowym położony na działce o powierzchni 0,49 ha, 2. obiekt w Piotrawinie gm. Łaziska- budynek przechowalniczo-sortowniczy o powierzchni 8 000…